Alles vanuit je eigen kracht

Graag nodig ik je uit om jouw persoonlijke verborgen verhaal te komen vertellen, zo nodig te veranderen en nieuwe persoonlijke verhalen actief te leren creëren.

“Laat het verleden los
en stap in het heden in je kracht!”
    

Ik wil een laagdrempelig en eenvoudige methode bieden voor mensen die willen werken aan verandering van hun dikwijls verborgen verhaal. Samen met CreatieveTheraPieter gaan we leren dit verhaal los te laten en creëren we handvatten voor het herschrijven van een eigen verhaal. Een verhaal waar je mee verder kan. Methoden die daarbij worden gebruikt zijn: verhalen theater, terugspeeltheater en psychodrama.Het begint met het delen van je verhaal.

In onze vluchtige maatschappij met veel stress en impulsen luisteren we veel liever naar een ‘feel good story’ dan naar een ‘feel bad story’. Vaak krijg je dus de kans niet om een ‘feel bad story’ te delen of er is schaamte om deze te vertellen. Een ‘feel bad story’ wordt dan een verborgen verhaal. Het vasthouden van een verborgen verhaal kan zich geestelijk maar ook lichamelijk gaan wreken. Het is vaak belemmerend in je functioneren. Alleen kun je ze vaak niet verwerken daarom is delen met anderen heel belangrijk.

Wanneer we verborgen verhalen (onverwerkt verleden) uitwisselen kunnen we ervaringen delen, kennis overdragen, inzicht krijgen, structuren ontdekken en uitdrukken wat er in ons leeft. Verhalen gaan over werkelijkheid en verbinding, tussen verleden, heden en toekomst. Het resultaat van delen en bespreken dient uiteindelijk een ‘levensles’ zijn.

Hoe weet je nu of iets nog niet verwerkt hebt?

Een onverwerkt verhaal blijft zich vaak onbewust aan jou opdringen tot dat jij er iets mee gaat doen. Soms zit een oorspronkelijk verhaal of meegemaakte gebeurtenis je aardig in de weg. Dat verhaal (h)erken je liever niet en heb je ‘toen en daar’ om allerlei goede redenen weg gestopt. Dat deel van jou wordt dus niet geleefd maar is er van nature wel degelijk. Het blijft zich ‘in het hier en nu’ manifesteren in verschillende vormen. Gepresenteerd in een film, een boek, of in real life-situaties komt ze onverwachts aan het licht doordat je plotseling een heftige emotie ervaart. In de vorm van huilen, boosheid, teleurstelling, noem maar op, wil jouw emotie je iets vertellen. Het verborgen verhaal vraagt erom bewerkt/verwerkt te worden.

Een verborgen verhaal zit vaak verder weg dan dat we ons bewust zijn. Als blijkt dat een verborgen verhaal ziek makend is dan kan deze zich o.a. uiten in depressieve verschijnselen, woede aanvallen, burn- out, vermijding en verminderde sociale weerbaarheid etc.

Haal je verhaal uit de schaduw en het zal verlichten.

Wij komen bij CreatieveTheraPieter in een vertellersgroep bijeen om de boodschap en magie van verborgen verhalen te ervaren en te doorgronden. Wij mensen leren het meest door de ervaring, we luisteren naar elkaar en kunnen gezamenlijk de essentie van de verteller bewust maken. Dit helpt de verteller deze juist te leren inzetten tot het creëren van empowerment/levenskracht. Dit is het hoofddoel van CreatieveTheraPieter.

Hier kunnen alle verhalen vormgegeven worden. Ik organiseer verschillende besloten en open groepen voor mensen die elkaar hun eigen persoonlijke verhaal vertellen maar ook terugspelen en vaak ‘anders’ willen laten aflopen. Je leert te vertellen. Je leert betekenis te geven aan je verhaal, je leert betrokkenheid van anderen te ervaren en te geven, je leert open te staan voor veranderingen en last but not least: je gaat leren verhalen te creëren. Dat is: houden van jezelf door je completer te voelen. Je verhaal hoort echt bij jou. Het was jouw levensles en je bent er rijker en sterker van geworden.

Lees verder op trainingen

Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94