Alles vanuit je eigen kracht

Via deze website wil ik jou informatie geven en je vervolgens uitnodigen om jouw persoonlijke verborgen verhaal te komen vertellen, zo nodig te veranderen en om nieuwe persoonlijke verhalen actief te leren creëren.

“Laat het verleden los
en stap in het heden in je kracht!”
    

Ik wil een laagdrempelig en eenvoudig platform bieden voor mensen die willen werken aan verandering van hun dikwijls verborgen verhaal. Samen met CreatieveTheraPieter gaan we leren dit verhaal los te laten en creëren we handvatten voor het herschrijven van een eigen verhaal. Een verhaal waar je mee verder kan. Methoden die daarbij worden gebruikt zijn: verhalen theater, terugspeeltheater en psychodrama.

 Het begint met het delen van je verhaal.

In onze vluchtige maatschappij met veel stress en impulsen luisteren we veel liever naar een ‘feel good story’ dan naar een ‘feel bad story’. Vaak krijg je dus de kans niet om een ‘feel bad story’ te delen of er is schaamte om deze te vertellen. Een ‘feel bad story’ wordt dan een verborgen verhaal. Het vasthouden van een verborgen verhaal kan zich geestelijk maar ook lichamelijk gaan wreken. Het is vaak belemmerend in je functioneren. Alleen kun je ze vaak niet verwerken daarom is delen met anderen heel belangrijk.

Wanneer we verhalen (onverwerkt verleden) uitwisselen kunnen we ervaringen delen, kennis overdragen, inzicht krijgen, structuren ontdekken en uitdrukken wat er in ons leeft. Verhalen gaan over werkelijkheid en verbinding, tussen verleden, heden en toekomst. Het resultaat van delen en bespreken moet uiteindelijk een ‘levensles’ zijn.

Hoe weet je nu of iets nog niet verwerkt hebt?

Een onverwerkt verhaal blijft zich vaak onbewust/ voorbewust aan jou opdringen tot dat jij er iets mee gaat doen. Soms zit een oorspronkelijk verhaal of meegemaakte gebeurtenis je aardig in de weg. Dat verhaal (h)erken je liever niet en heb je ‘toen en daar’ om allerlei goede redenen weg gestopt. Dat deel van jou wordt dus niet geleefd maar is er van nature wel degelijk. Het blijft zich ‘in het hier en nu’ manifesteren in verschillende vormen. Gepresenteerd in een film, een boek, of in real life-situaties komt ze onverwachts aan het licht doordat je plotseling een heftige emotie ervaart. In de vorm van huilen, boosheid, teleurstelling, noem maar op, wil jouw emotie je iets vertellen. Het verborgen verhaal vraagt erom bewerkt/verwerkt te worden.

Haal je verhaal uit de schaduw en het zal verlichten.

Wij komen bij platform CreatieveTheraPieter in deze vertellersgroep bijeen om de magie van verborgen verhalen te doorgronden. We luisteren naar elkaar en kunnen gezamenlijk de essentie van de verteller bewust maken. Dit helpt de verteller deze juist te leren inzetten tot het creëren van empowerment/levenskracht. Dit is het hoofddoel van platform CreatieveTheraPieter.

Hier kunnen alle verhalen vormgegeven worden. Ik organiseer verschillende besloten en open groepen voor mensen die elkaar hun eigen persoonlijke verhaal vertellen maar ook terugspelen en vaak ‘anders’ willen laten aflopen. Je leert te vertellen. Je leert betekenis te geven aan je verhaal, je leert betrokkenheid van anderen te ervaren en te geven, je leert open te staan voor veranderingen en last but not least: je gaat leren verhalen te creëren. Dat is: houden van jezelf door je completer te voelen. Je verhaal hoort echt bij jou. Het was jouw levensles en je bent er rijker en sterker van geworden.

Platform ‘CreatieveTheraPieter’ geeft erkenning aan de verteller, haar schaamte en taboes. Deze voorbijgaan en ze loslaten/ doorbreken geeft de verhalendrager het gevoel zichzelf te kunnen overwinnen. Mijn eigen ervaringsdeskundigheid en ‘story telling’ maakt dat ik met begrip en respect voor de eigenaar van een verhaal kan luisteren en deze kan beïnvloeden.

En ja natuurlijk kun jij dat ook, als jij dat wilt kun je jouw verhaal herschrijven. 
Meedoen? Dat kan!

Lees verder op trainingen

Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

Platform CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94