Doelgroepen

Verhalen vertellen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders.

Deze doelgroep heeft erg veel baat bij verhalen vertellen. Zij zijn echte doeners en hebben baat bij actiegerichte methoden, we vertellen en spelen meteen het verhaal uit. De ervaring leert dat zij snel vertrouwd zijn met de methode. Eenmaal de ruimte verkregen kan veel creativiteit en spontaniteit ontstaan waardoor allen de ervaring kunnen instappen. Verhalen krijgen veelal een andere betekenis, essenties komen aan bod en doelen kunnen helder bijgesteld worden. De begeleider ervaart vaak dat zij op een ander niveau met de cliënt contact kunnen krijgen!

CreatieveTheraPieter op locatie​ aan specifieke beroepsgroepen

Dit zijn mensen, verhalenvertellers van specifieke en intensieve beroepen; zoals ambulance, politiemedewerkers en groepsleiders etc. met een hoog risico op het gebied van emotionele gezondheid. Overal waar men intensief met elkaar samenwerkt krijgt men weleens rake klappen… deze raken ieder individu op eigen sociaal- emotioneel vlak. Elk individu verwerkt een schokkende gebeurtenis op eigen wijze waardoor persoonlijke maar ook de onderlinge verbinding in het nauw dreigt te komen. CreatieveTheraPieter biedt een specifiek aanbod waarin ieder individu op eigen wijze aan bod kan komen. Uitgangspunt is de onderlinge verbinding te herstellen. Medewerkers van deze locatie kunnen wederzijds begrip en respect voelen en kunnen deze tastbaar maken. Kernwoorden zijn:

 • Bewust
 • Helder
 • Inzicht
 • Erkenning 

Voorbeeld:  Iedere hulpverlener heeft zijn eigen specifieke onderwerp(en) die zowel persoonlijk als werk gerelateerd kunnen zijn. Thema’s als macht versus onmacht, kracht versus kwetsbaarheid, komen zij regelmatig in hun werk tegen en kunnen dermate heftig en confronterend zijn dat een ‘stabiele’ leefgroep dreigt te ontsporen. Als professionele en persoonlijke ontwikkelingen als niet samenhangend ervaren worden. Als professionele en persoonlijke verhalen en hun raakvlakken niet verteld kunnen worden. Als daardoor de hulpverlener zijn krachten als persoon en professional minder kan bundelen en daardoor overdrachtelijke en tegenoverdrachtelijke verhalen ontstaan, wordt bewerkstelligd dat hulpverleners (en daardoor de cliënt) elkaar uit het oog dreigen te verliezen.

Aandacht voor de hulpverlener zelf is dan de remedie. Het delen van persoonlijke ‘min of meer’ verborgen verhalen waartoe dat specifieke thema appél op doet  maakt dat men de onderlinge verbinding weer kan voelen en men elkaar kan leren begrijpen. De hulpverleners voelen dat gedeelde kwetsbaarheid  gezamenlijke kracht is geworden.  Men kan verder…

Sterke Yerke Mannengroep

 Van een ‘Macho en stoere’ man naar een ‘krachtige en meelevende’ man

Hard aan de buitenkant maar van binnen een klein hartje, ruwe bolster – blanke pit. Ik laat me niet kennen, ben toch zeker niet een watje, Ik houd mijn rug recht, verman jezelf en meer van deze voorbeelden. Door de jaren heen en meerdere emotionele confrontaties verder, kom je erachter dat je eigenlijk op vele gebieden heel alleen of eenzaam bent. Je hebt vele schoteltjes hoog te houden maar het wringt… Je voelt het wel ‘ergens’ maar durft er nog geen gevolg aan te geven.. Want, oh jee je dreigt van je voetstuk te vallen….. uit je comfort te gaan, wellicht is het dan tijd om een Sterke Yerke groep op te zoeken en te verhalen tegen andere mannen wat jou is overkomen. Waarin jij als stoere macho man verlegen kunt zijn hoe je aan kunt pakken. Gefeliciteerd, je begint echt te voelen! En dat geeft zoveel mogelijkheden meer…. Maar vooralsnog weet je effe niet hoe daarin te handelen. Let wel, er is niks mis met mannelijke gevoelens. Soms zijn ze echter niet in balans met vrouwelijke gevoelens en slaat de mannelijkheid door. Ik noem het altijd: je mist de vrouwelijke helft, maar ze is er wel. Kom ontdekken waar ze is en hoe je haar kunt inzetten.

In deze mannen verhalen vertellers- leergroep gaan we met elkaar uitzoeken wat mannelijke en vrouwelijke gevoelens zijn en hoe we deze in balans kunnen brengen. De mannelijke en vrouwelijke energie verbinden. De rol van emoties, wat vertellen ze jou speelt een belangrijke rol in deze groep. Wedden dat jij prachtige mannelijke en vrouwelijke capaciteiten in huis hebt waar je trots op kunt zijn! Tijd om prachtige nieuwe verhalen te creëren en tijd om in emotionele confrontatie je mannetje en vrouwtje te staan, mens te zijn.

LevensLust groep

Van ‘laat maar’ gevoelens naar de ‘stap erin’ gedachte

 • Ervaar je vaak sombere en depri gevoelens en houd je dat voor jezelf
 • Durf je niet te praten over de dingen die jou bezig houden
 • Durf je niet te praten over wat moeilijk is voor jezelf
 • Ontwijk je stress en struggles
 • Voel jij je niet gezien
 • Trek je je terug en voel je je minderwaardig
 • Blijf je voor jouw gevoel maar in een kringetje rondlopen

Ervaar je deze kenmerken vaak, loop je hier veelal alleen mee rond en zou je wensen dat je daar minder last van hebt. Dan is de levenslust-groep mogelijk iets voor jou. In een veilige groep leer je mogelijkheden en oplossingen onderzoeken. Gun jezelf de kans om te ontdekken dat je levenslust creëren kunt.

Doel: verantwoording nemen voor jouw leven en accepteren dat het zo kan zijn, of greep krijgen op terugtrek gedrag door dit te doorbreken. Actief worden door te delen. Verbinding maken met verborgen verhalen door deze in actie om te zetten op het spelvlak binnen een veilige groep. Ontdekken dat je niet de enige bent met dergelijke verhalen. Greep hebben op jouw leven en je bewust worden van je eigen keuzes!

Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94