Even voorstellen

Pieter Schut

Mijn naam is Pieter Schut en in mijn contract baan werk ik als drama/psychodramatherapeut. Ik heb veel van mijn klanten mogen leren. Ieder keer raakte ik weer verrast door hun verhalen en de wil om ‘uiteindelijk’ nieuwe verhalen te kunnen vormgeven met meer levensplezier en de daaraan voor hen verbonden belangrijke essenties.

Ik ben super blij dat ik hun verhalen en hun betekenis goed heb leren verstaan. Beschouw het iedere keer weer als een eer een verhaal te mogen helpen ontluiken/onthullen. Ik maak en versta de betekenis van verhalen om mezelf beter te kunnen begrijpen. Klanten en collega’s zijn vaak een spiegel voor me geweest. Door naar hen te kijken, kijk ik eigenlijk naar mezelf en ben ik veel over mezelf aan het nadenken gegaan.

Wil je in deze snelle en ‘vluchtige’ maatschappij volop kunnen meedraaien dan vereist ie vaak door het leven te hollen. Ik wil mezelf en anderen de mogelijkheid bieden verdieping te geven aan het leven, op zoek te gaan naar de essentie, waar draait het nu echt om?

Soms wachten mensen te lang en komen verborgen verhalen als projecties naar buiten. Het ontroerd mij als verhalen in hun werkelijkheid aanschouwd kunnen worden en op emotionele betrokkenheid ge(her)waardeert kunnen worden. Ik zie het als een missie om de verborgen verhalen als een vorm van expansie- levensdrift toegankelijker te maken voor een breed publiek.

Ik hekel het fenomeen dat de zorgverzekeraar steeds meer lijkt te kunnen bepalen wie welke gezondheidskenmerken kan verkrijgen. Graag zou ik willen dat ons zorgverzekeringsstelsel meer aansluit om mensen preventief gezond te houden waardoor m.i. vele gelden doelmatiger ingezet kunnen worden. Dat in acht genomen wil ik mijn steentje bijdragen door klanten te leren zoveel mogelijk het heft in eigen hand te nemen. Daarmee denk ik te kunnen bijdragen aan preventie en behoud van gezondheid. Platform CreatieveTheraPieter verkeert in creatieve netwerken waardoor vele activiteiten op gedifferentieerde en bijzondere wijzen georganiseerd kunnen worden.

Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

Platform CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94