Introductie

Introductieavond

Regelmatig geef ik introductieavonden alwaar ik uitleg geef over de cursussen. Leren vertellen, spelen en creëren komen kort aan bod waardoor je een goed idee kunt krijgen van het verloop en de leringen van de cursus. Tevens kun  je een beeld van de werk methode krijgen, kun je onderzoeken of deze passend is en maak je de speciale functie van de groep mee.

Avonden vinden plaats in een goede werkbare ruimte te Beetsterzwaag, kosten a € 10,00 p.p. incl. koffie en thee. Een introductie op een andere locatie behoort tot de mogelijkheden.

Kennismakingsgesprek

In een dergelijk gesprek maken we kennis met elkaar, staan we stil bij het helder en bewust krijgen van jou verhaal en een mogelijke hulpvraag. We proberen bewust te krijgen wat jij uit deze cursus kunt halen en gaan op zoek naar passende doelstellingen. Aan een kennismakingsgesprek zijn geen kosten verbonden.

Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94