Friesland

Verhalen vertellen voor mensen met een licht verstandelijke beperking en hun begeleiders. Deze doelgroep heeft erg veel baat bij verhalen vertellen. Zij zijn echte doeners en hebben baat bij actiegerichte […]