Trainingen

Verborgen Verhalen Vertellen basis- groep

In deze korte cursus gaan we voorbij aan de opvatting dat alleen prachtige verhalen verteld mogen worden.

Doel van de cursus:

 • Verhalen leren delen en laten zien, opmerken dat jij je emotioneel opgeruimder kunt voelen
 • Je emotioneel durven laten raken, je uiten en omschrijven van de thematiek
 • Je eigen wens in relatie tot het thema voelen, de start van empowerment (kracht) genieten

In verhalen staan we stil bij de betekenis van emoties die jou in dat verhaal raken. Leren luisteren naar emoties en wat vertellen zij jou.

 • Je hebt angsten maar weet niet waarom.
 • Je bent vaker boos dan je wilt zijn en weet niet waarom.
 • Je zoekt bevestiging van je gevoel.
 • Je maakt keuzes die vaak verkeert vallen.
 • Je hebt het gevoel klem/vast te zitten en wil die situatie veranderen.
 • Je wilt je zelfbeeld en zelfwaardering vergroten.

Als jij je herkent in bovenstaande punten dan is deze training zeker een kans om daar iets aan te doen.

Afhankelijk van de grootte van de groep is het aantal bijeenkomsten gemiddeld 4. Er worden mogelijkheden geboden om elk verhaal tot zijn recht te laten komen. Hier leer je op speelse en actieve wijze vorm te geven aan je verhaal. Methoden die daarbij worden gebruikt zijn: verhalentheater, terugspeeltheater en psychodrama.

Jouw investering voor deze wekelijkse in totaal 4 bijeenkomsten bedraagt € 150,00.
De cursus start bij 6 deelnemers.

Om een verhaal helemaal tot zijn recht te laten komen, vertellen en verbeelden wij deze en/of spelen we verhalen uit. Door actiegerichte technieken te gebruiken uit terugspeeltheater en psychodrama wordt bij voorbaat een verhaal voelbaar en tastbaar. Treed in contact met jezelf, maak je sterk en ontdek dat je in een veilige omgeving opbloeit. Je openbaart jezelf door jezelf nieuwe kansen te geven. Toehoorders van verhalen, groepsleden, worden belangrijk voor elkaar.

 

 

Verborgen Verhalen Vertellen open- groep

Verdieping van de door jou ingebrachte verhalen:

 • Hoe is jouw persoonlijke verhaal tot stand gekomen: bewustwording
 • Hoelang wil je deze in stand houden: bewustwording
 • Wat wil je aan jouw persoonlijke verhaal veranderen: helder in beeld brengen en zuivere keuzes maken
 • Bewerken en/of veranderen van het thema van jouw verhaal: creëren van nieuwe verhalen

Je leert mensen te vertrouwen, je vertrouwt ze jouw verhaal toe. Zij worden spelers in jouw verhaal, ze vertolken en geven inzicht. Zij participeren mee in dat verhaal met een door jou bedachte en meer gewenste afloop. En… je speelt en helpt dus ook bij verhalen van groepsgenoten. Geheid dat je gaat bloeien, zelfbewuster wordt van je eigen mogelijkheden. Je ervaart dat anderen kunnen helpen maar ook dat jij een ander waardevol kunt helpen. Jij staat geen verborgen verhalen meer toe in jou bestaan. Je krijgt grip op je verhalen en kunt ze beter ontleden en begrijpen.

Je voelt je sterker en staat open voor nieuwe hoofdstukken in je eigen boek.

Jouw investering voor deze 2 wekelijkse in totaal 8 bijeenkomsten bedraagt € 300,00.

De cursus start bij minimaal 6 deelnemers.


Geregistreerd bij de SRVB
Kamer van Koophandel nr.: 69664536

CreatieveTheraPieter

Skoalleane 2
9244 CT  Beetsterzwaag
Telefoon 06 17 41 60 94