Voorwaarden

Algemene voorwaarden
  • De trainingen zijn bedoeld voor mensen die geen psychiatrische aandoening hebben.
  • Een training bij CreatieveTheraPieter wordt vanuit eigen verantwoordelijkheid bezocht. Je kunt dan ook geen aanspraak maken tegen CreatieveTheraPieter.
  • Het annuleren van een training kan uiterlijk 30 dagen voor trainings datum. Anderzijds wordt er 75% van de kosten in rekening gebracht.

Tarieven

  • Een groepsbijeenkomst duurt plusminus 120 minuten.
  • Een kennismakingsgesprek bedraagt € 37,50.
  • De training voor beginners kent 6 bijeenkomsten en bedraagt € 210,00
  • De training voor gevorderden kent 8 bijeenkomsten en bedraagt € 300,00
  • Voor trainingen op locatie aan specifieke doelgroepen gelden andere tarieven en verzoek ik je contact op te nemen.

Vergoedingen

De trainingen van CreatieveTheraPieter vallen onder dramatherapie. Dramatherapie kan veelal (deels) vergoed worden door de aanvullende verzekering van de zorgverzekering.

Zie hier het actuele overzicht van zorgverzekeraars die vaktherapie (deels) vergoeden vanuit de Aanvullende Verzekering.

CreatieveTheraPieter is aangesloten bij de NVDT en FVB

Privacy

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als uw behandelende therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Uw dossier bevat aantekeningen over uw gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen. Ik ga zorgvuldig om met uw persoonlijke en medische gegevens en ken geheimhoudingsplicht.

Klachten volwassenenzorg

Met ingang van 1 januari 2017 moeten alle zorgverleners in Nederland voldoen aan eisen die in het kader van de Wet Kwaliteit, Klachten en Geschillen Zorg (Wkkgz) worden gesteld. Ook mijn praktijk voldoet aan deze eisen. 

Wanneer je een klacht hebt kun je contact opnemen met het NIBIG via klachten@nibig.nl. Zij zullen je informeren over de mogelijkheden en eventueel verdere procedure.